I dag er min bursdag!(Norwegian for Today's My Birthday!)

Jeg kommer til å skrive alt på norsk så oversette det for deg. Jeg må lære noen for Geografi så jeg er litt besatt av språket akkurat nå.
Translate from Norwegian
I'm going to type everything in Norwegian then translate it for you. I have to learn some for Geography so I'm kind of obsessed with the language right now.

Chapter 1

Las/Read!

I morgen som i september 30, er min 12-årsdag! Jeg er så glad og begeistret! Jeg har jazz bandet etter skolen, en high school fotballkamp som jeg alltid ser frem til og noen saksofoner (Daniel, Hunter, Blake, og Greg, mine brødre {nettopp Daniel er min ekte bror}) spiller en saksofonkvartett av den nasjonale athem! Jeg kan ikke vente til bursdagen min! Vel, min venn McKenzie gjør meg snuse Casey (lese noen av hans nå har jeg 669 meldinger for å gå gjennom. Oh glede!.........
Translate
Tomorrow as in September 30, is my 12 birthday! I am so happy and excited! I have jazz band after school, a high school football game which I always look forward to and some saxes(Daniel, Hunter, Blake, and Greg, my brothers{just Daniel is my real brother}) are playing a saxophone quartet of the national athem! I can't wait for my birthday! Well, my friend McKenzie is making me sniff Casey(read some of his quotes from Awesome Quotes from Awesome People).... Now I have 669 messages to go through. Oh joy!

46 Comments

© 2020 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content